ЛИРЕКС.КОМ В ПАРТНЬОРСТВО С XEROX – ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ НА 15-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

B_31008193b371f8b810000f7a2c016fe7-e1504186196697

Лирекс БГ в качеството си на Генерални спонсори на 15-та конференция по електронно управление. Лирекс БГ съвместно с Xerox България, представиха висококачествени решения.Те са в областта на дигитализацията и управлението на големи архивни фондове. Както и специализирани решения в общинската администрация.

Конференцията се проведе на 6 и 7 март в София. Бе открита от заместник министър-председателя по икономическото развитие Доц. Даниела Бобева-Филипова. Присъстваха над 300 човека. В това число и главния секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, множество специалисти от държавната и общинската администрации и бизнеса.

Решението за Дигитализация и управление на големи архивни фондове бе представенo от Лирекс.ком в партньорство с Xerox.То значително подобрява работата и качеството на обслужване на администрацията. Електронизацията на архива и документите, с които институциите работят, предоставят множество възможности за оптимизация на процесите и улесняват предоставянето на електронни услуги.

Решението интегрира система за цифровизиране и управление на електронни документи и система за управление на традиционния архивен фонд – хартиени документи.

Включва различни компоненти като:

  • специализирани и роботизирани скенери за дигитализация на документи, книги и папки;
  • софтуер за разчитане на символи (OCR);
  • система за управление на съдържанието (Xerox DocuShare);
  • система за маркиране и проследяване на документи посредством RFID тагове.

Също така решението може да се интегрира със система за сигурност и управление на достъпа, система за управление на печата и други.

През втория ден от конференцията бяха представени специализирани решения в общинската администрация с фокус върху високоспециализираните решения за управление на печата.

Част от ползите при внедряването на решения за печат са:

  • Намаляване на ненужната консумация на хартия и повишаване на ефективността и достъпността;
  • Намаляване на разходите и оптимизация на процеса на печатане/ копиране на документи;
  • Лесно прогнозиране на бюджета, чрез единна стойност за отпечатано копие
  • Богат набор от висококачествени продукти и услуги, без да е необходима голяма първоначална инвестиция и много други.

На въпроса как оценява партньорството на Ксерокс България в 15-тото издание на Конференцията, господин Светослав Григоров, маркетинг мениджър на Ксерокс България, отговори: ” Иновативните решения в областта на дигитализирането и управлението на документи представляват сфера, в която Корпорация Xerox отдавна е пионер. Компанията създава множество добри практики и аз съм доволен, че в партньорство с Лирекс.ком ,успяхме да онагледим някои от тях пред ключови заинтересовани страни на форума.“