ЛИРЕКС.КОМ ВЕЧЕ ВНЕДРЯВА ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА ISO/IEC 27001:2013

B_174274fac630a1311e00f5583cbd01ad-e1504185926171

От края на месец септември е активна новата версия на стандарт ISO/IEC 27001:2013 (Information technology. Security techniques. Information security management systems).

В новата версия на стандарта са направени редица подобрения в Приложение А по отношение на контрола на сигурността, така че да се гарантира възможността за справяне със съвременните заплахи, свързани с кражба на личността, употребата на мобилни устройства и онлайн приложения.

87% от малките организации и 93% от големите организации докладват за пробиви в сигурността на информацията им през последната година, според проучване на PricewaterhouseCoopers. Като основна причина за увеличаващите се заплахи се посочва използването на социални мрежи и съвременни технологии, като SMART телефони и таблети.

Защо е необходимо да се имплементира ISO 27001: 2013?

Внедрявайки ISO 27001: 2013 Вие ще:

  • Затвърдите доверието на Вашите клиенти, партньори, доставчици и инвеститори
  • Повишите Вашата конкурентоспособност
  • Осигурите непрекъсваемост на бизнес процесите
  • Осигурите защита на информационните активи
  • Разработите ефективни правила и процедури за достъпване, разпространение, работа, съхранение и унищожаване на информация и ИТ активи
  • Управлявате и оценявате риска за сигурността на информацията
  • Можете да откривате и управлявате своевременно възможните пробиви в сигурността; загуба или изтичане на критична информация
  • Намалите на разходите за ИТ и много други

Нивото на защита обхваща не само рисковете, свързани с IT инфраструктурата, а също така и физическата сигурност, човешките ресурси, правната защита, съответствието със законовите и нормативни изисквания.