ЛИРЕКС ПРЕДПРИЕМА ОТГОВОРНИ И КАЧЕСТВЕНИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ

network-1019737_640

LIREX 2020

Ние (@Lirex) приемаме, че ситуацията с Covid-19 е сериозна и е необходимо да бъдат използвани нови начини за защита и работа. От първия ден, в който бе обявено, в България че е открит заразен, стартирахме плана си за работа в извънредни ситуации. Предприети са всички защитни мерки, препоръчани от СЗО, Министерството на здравеопазването на България (заповед РД 01-124/13.03.2020 г.), регионални и местни органи за обществено здраве, както и от обслужващите ни консултанти по трудова медицина.

За да продължим да изпълняваме всичките си договорни отношения и заедно с това максимално да обезпечим запазване на здравето и живота на нашите служителите, осигуряваме работа от дома и към момента над 85% от нас са в този работен режим чрез преносими компютри, VPN достъп, мобилни телефони. Предоставени са технически възможности за електронни обучения, екипни обсъждания, разговори с клиенти чрез видеоконферентни и телефонни връзки. Информираме своевременно за актуални данни и мерки, които предприемаме в така създадената ситуация, чрез ежедневни и седмични срещи в и между екипите, както и чрез публикации на вътрешния ни портал.

За всички наши партньори и клиенти, които искат да посетят нашите офиси, препоръчваме първо да се свържат с нас на тел 02 9 691 691, по email office@lirex.com или sales@lirex.com или с лицата за контакт, отговарящи за съответните проекти или по административни въпроси. По тези канали ще получите своевременна информация за възможностите да бъдете обслужени на място или в наш офис.

По отношение на екипите ни, които работят и в офисите ни в цялата страна, сме организирали наличности на защитни и дезинфектиращи материали, както за индивидуална, така и офисна хигиена. Осигуряваме средства за индивидуална защита като маски, ръкавици, дезинфекциращи гелове. Редовно се дезинфекцират и общодостъпните и работните повърхности, като бюра, врати, брави, парапети с почистващите материали (дезинфектанти на алкохолна основа). Поддържаме и запазваме разстояние поне 2 метра между служителите.

По отношение на предоставянето на услуги на място при наши партньори и клиенти, бихме искали те да ни предоставят своевременно информация (в писмен вид), какви мерки, препоръчани от СЗО, са предприети за защита на техния персонал на място, за да оценим риска и предприемем мерки за запазване на здравето на нашите служители, работещи на място.

Нямаме съобщени случаи за заразени служители или за членове от техните семейства. Сведени са до минимум командировките, а за всички други пътувания сме препоръчали на нашите служители да ни уведомят, за да се предприемат мерки, ако е необходимо.

Надяваме се, че с общи усилия, разбиране и търпение от наша страна и от страна на нашите партньори, както и на българския бизнес и институции като цяло, ще успеем в оптимален срок да възобновим нормалния ритъм на работа.

Нека всички бъдем отговорни към здравето – собственото, на семейството и близките си,  както и на компаниите, от които сме важна част.