Лирекс със сребърен медал от международната компания за оценка на устойчивостта EcoVadis

lirex_ecovadis

Лирекс вече е сред топ компаниите, оценени със сребърен медал от EcoVadis.

Всяка година EcoVadis – една от надеждните световни организации, оценяващи устойчивостта на бизнеса – одитира повече от 75 000 компании по категориите „Околна среда“, “Условия на труд и човешки права”, “Етика” и „Устойчивост на веригата за доставки“. Само 25% от тези компании получават сребърен медал.

Високата оценка, която получихме, стана факт и е в резултат на опита, знанията и уменията на екипите на Лирекс, създали, развиващи, надграждащи и прилагащи ежедневно в работата си ефективни политики и добри практики. Като доказателство за всичко това, както и за инициативите и постиженията ни, бяха приложените 53 документа.

Резултатите показаха, че сме постигнали много голям брой точки в категориите “Условия на труд и човешки права” и “Етика” и доста над средния – в останалите две категории – „Околна среда“ и „Устойчивост на веригата за доставки“. 

“Устойчивостта и социалната отговорност са важни елементи от нашата ежедневна работа.” каза г-жа Илиева, изпълнителен директор на Лирекс БС. “През последните 30 години, Лирекс непрекъснато демонстрира своята ангажираност към обществото, природата и служителите си. „Да ни има след 10 години“ е визията ни като компания – по този начин мислим, планираме и изпълняваме всички наши проекти и затвърждаваме устойчиво позицията си на водеща социално-отговорна компания.” 

В Лирекс продължаваме да работим за подобряването и развиването на нашите устойчиви практики, както със собствени сили, така и в сътрудничество с нашите партньори – клиенти и доставчици.