ЛИРЕКС СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА IT MASTER CLASS НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

B_d4405dbafc83f2d5dba98da7ad095020-e1504177062512

На 15.03. е инициатива IT Master Class, който Лирекс ще проведе в ИУ Варна. Петър Димков е експерт по информационна сигурност в Лирекс. Той ще дискутира със студентите темата: „Заплахи и тенденции в Информационната Сигурност“. Ще разкаже за актуалните тенденции в сферата в глобален мащаб. Ще посочи и примери в резултат на практическия опит на компанията като системи за защита от атаки, пенетрейшън тестове и др. Ще отговори на въпросите на студентите по темата и ще разискват заедно актуални казуси.

Компанията се включва в инициативата, защото една от нейните ценности е именно споделянето на опит и предаването на знания. Вярваме, че един от елементите за добро образование, е въвеждането на студентите в реалните ситуации в практиката. А също и  споделянето на опит от утвърдени специалисти.

IT Master Class

Проектът IT Master Class е създаден по идея на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) и катедра “Информатика” към Икономически университет – Варна.

Идеята на проекта е да даде възможност на най-добрите студентите от специалности “Информатика” и “Бизнес информационни системи” да работят по реални практически задачи под ръководството на изявени софтуерни специалисти от практиката.