ЛИРЕКС СКОПИЕ СПЕЧЕЛИ ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕР ЗА РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

B_6b75e971dda865a618245c614bf6ed6f-e1504190161751

IDEA V8 Data Analysis Software в Народна Банка на Република Македония

Лирекс Скопие спечели търг за доставка и инсталация на софтуерен пакет IDEA V8 Data Analysis Software. Пакетът включва компютърно подпомогнати инструменти за ревизия в Народна Банка на Република Македония. Софтуерът ще служи за нуждите на ревизиращия орган на Народната Банка на Република Македония. Специализираният софтуерен пакет е предоставен от Лирекс Скопие. Той ще даде възможност за автоматизация на дейността по ревизиране на банковия сектор от Народната Банка на Република Македония.

Лирекс Скопие е едно от осемте дружества в република Македония, лицензирано от македонската Дирекция за защита на личните данни, да извършва външен одит за правилната обработка и съхранение на личните данни.

Първият такъв одит, относно обработката и съхранението на лични данни във финансова институция в република Македония, бе извършен от Лирекс Скопие. Одитирана бе една от големите банки там – Унибанка.