ЛИРЕКС СПЕЧЕЛИ ПРИЗ „ИТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“

prize

Лирекс спечели наградата за „ИТ проект на годината“ на Innovations, Technology & Sourcing Awards на Българската Аутсорсинг Асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Церемонията по награждаването се проведе в Бургас. Бяха отличени успехът, бизнес развитието и лидерството в 10 категории. 4 основни – за технологичния сектор и 2 -обединяващи усилията на свързани бизнеси, местни власти и университети.

Проектът, който донесе на компанията признание от целия сектор, е свързан с иновативна услуга за цялостен аутсорсинг на технологичната инфраструктура на бизнеса.

Предимства, които дава “Virtual Desktop Infrastructure (VDI) as a service“, са:

  • Намаляване на разходите;
  • осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите;
  • бързо и лесно управление на инфраструктурата от експерти;
  • виртуализация на работното ИТ обкръжение и приложенията;
  • денонощен кол център;
  •  повишена сигурност на информацията.

Тази услуга предлага на бизнеса възможността да изнесе изцяло управлението и поддръжката на своята ИТ инфраструктура. Предоставя и унифициран достъп до корпоративните приложения от всякакъв вид устройства. А информацията остава винаги налична и сигурна в частния облак. Това дава възможност на компаниите да се концентрират в своите бизнес процеси, вместо да влагат време, пари и енергия в решаването на технологични казуси.

“VDI as a service”

“VDI as a service” е част от услугите в портфолиото Управляеми услуги (Managed Services) на Лирекс. Компанията се занимава с аутсорсинг от над 15 години и обслужва клиенти в 30 държави по света. Управлението на мащабни, комплексни ИТ системи на компании, които имат международно присъствие, е тежка задача, особено, ако бизнесът на тези организации е извън сферата на технологиите. Това изисква сериозен финансов ресурс и големи вътрешни ИТ отдели със сериозни специализации. Това обикновено води до неефективни процеси и високи разходи. Лирекс помага на организациите да освободят ценен ресурс, който да пренасочат към основната си дейност.А също и да се чувстват комфортно да се фокусират върху основните си бизнес процеси, знаейки, че безпроблемното функциониране на ИТ инфраструктурата им е обезпечено от доказани експерти.

Високото ниво на професионализъм и качеството на работа на Лирекс е гарантирано от сертифицирането на компанията по следните международни стандарти: ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.