Лирекс защити нова специализация на Cisco

Лирекс защити нова специализация на Cisco

Лирекс успешно защити нова специализация на Cisco – Cisco Customer Experience Specialization. Стремейки се непрекъснато да подобряваме качеството на предоставяните услуги получаваме поредното признание, че изпълняваме всички критерии, за да бъдем успешен партньор на световния лидер в областта на мрежовите технологии в лицето на Cisco.

Програмата на Cisco признава уменията и опита, които партньорите демонстрират, работейки успешно с клиентите си по време на целия жизнен цикъл на решението. По този начин се оценяват способностите за ускоряване на времето за преценка и се гарантира, че клиентите постигат своите бизнес цели чрез внедряване на услуги. Специализацията откроява лидерите в разработването и прилагането на нови набори от умения за работа с клиенти и въздействие върху бизнес резултатите с цел стимулиране на повтарящи се приходи и изграждане на устойчиви практики.

В края на 2021 година Лирекс покри изискванията на най-високото партньорско ниво на Cisco Systems, а именно Cisco Gold Integrator. Като дългогодишен партньор на Cisco Systems, Лирекс от 1996 г. успешно работи в областта на мрежовите технологии, хардуер, софтуер, телекомуникационно оборудване, както и облачно базирани високотехнологични продукти и услуги.

Изграждането на устойчиви практики позволи Лирекс да е сред избраните да получат тази специализация, а тя гарантира признателност като доверен доставчик на постоянно разрастващия се ИТ пазар.