Lirex затвърждава позицията си на международни пазари

LIREX-logo-big

Лирекс БГ за пореден път затвърждава позицията си на предпочитан доставчик на високотехнологично оборудване и услуги за международни клиенти и организации. Бенефициент по проекта са пилотни високотехнологични училища за създаване на кадри в ИКТ сферата на образованието в 7 региона в Косово.

Договорът е с възложител Консултативната мисия на Европейския съюз в Република Косово и с финансиране от генералният бюджет на Европейския съюз – EuropeAid/139973/IH/SUP/XK and Title: EU Support for the Competitiveness of Kosovo’s ICT Sector – Supplies). Изпълнява се в консорциум с нашите партньори от E-TECH Sh. P k. Като стартира от 12.03.2020г и е с краен срок 12.11.2021 г.