LIREX И DATACORE С ОФИЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

datacore_lirex

LIREX вече е официален партньор на DataCore у нас! Американската ИТ компания призна професионализма на екипа на LIREX и приветства българската компания за свой партньор в региона. Инженерният екип на LIREX, сертифициран за решенията на DataCore, успешно проектира, внедрява, управлява и поддържа различни проекти, базирани на DataCore Hyper-Converged Infrastructure(HCI) за дейта центрове и малки сървърни инсталации. Клиентите получават висока наличност, чрез използване само на 2 сървъра /без класическия споделен дисков масив/, както в единични сайтове, така и в клъстер разтеглен между различни локации. До момента екипът на LIREX е внедрил DataCore решения в проекти, както в България, така и в Германия и Италия.

DataCore е компания – пионер в софтуерно дефинираните дискови масиви “Software-defined storage”. Благодарение на нейните решения разликата между необходимостта на предприятието да постига бизнес в реално време и използването на текущи и бъдещи ИТ активи с цел максимизиране се запълва. Патентованата технология DataCore преодолява затрудненията в I/O като осигурява драстични подобрения в производителността и предоставя висока достъпност по изключително рентабилен начин.

Над 10 000 инсталации имат предимството да използват DataCore:

  • По-бързо натоварване: До 5 пъти увеличаване на производителността
  • Висока наличност: до 100% намаление на времето за престой, свързано със съхранението на данни
  • По-ниско „TCO“: до 25% намаление на инвестициите в дискови масиви и обеми

DataCore е признат лидер в програмно дефинираното съхранение на данни “Software-defined storage” и Hyperconverged Infrastructure от WhatMatrix.

Разгледайте любопитния “WhatMatrix SDS & HCI Landscape Report 2018”!