Lirex с нов сребърен медал за устойчивост от EcoVadis

csr-lirex

За поредна втора година Lirex​ защити и получи нов сребърен медал за устойчиво развитие за 2023 г. след високата оценка за устойчивост от EcoVadis за 2021 г.

С удовлетворение и гордост отбелязваме, че с новото сребърно отличие за 2023 г. Lirex продължава да подобрява резултатите и да надгражда своите добри практики в областта на устойчивото развитие. Резултатът на Lirex е по-добър от резултатите на 92% от оценените от EcoVadis компании със сходна големина и дейност.

Според сравнителните показатели на EcoVadis, Lirex отбелязва най-бързо развитие в категорията „Устойчивост на веригата за доставки“ и се нарежда в топ 2% на оценените ИТ компании. Повишеният общ резултат нарежда Lirex сред топ 5% на компаниите в бранша, като в категории „Околна среда“ и “Условия на труд и човешки права” се нарежда съответно в топ 8% и 10% сред компаниите в отрасъла.

Подобрените показатели за ефективността на устойчивост в изброените категории се дължат на въведените от Lirex в своята програма за устойчиво развитие нови по-ефективни политики, надградени практики и инициативи. През 2022 г. е създадено ново образователно съдържание като част от инициативите „30 статии за опазване на околната среда“, „30 видео/аудио лекции за опазване на околната среда“ и „30 дни без боклук“. Благодарение на усилията на екипа на Lirex в разработването на нови инициативи, бяха присъдени и две награди за кариерно представяне (CareerShow), което ги налага като успешни и високо оценени иновативни практики в областта на опазването на околната среда. Значително постижение на Lirex за 2022 г. е, че компанията е намалила въглеродния си отпечатък.

В Lirex продължаваме да работим за подобряването и развиването на нашите устойчиви практики, както със собствени сили, така и в сътрудничество с нашите партньори – клиенти и доставчици.