LIREX с нова компетенция от VMware

vmware-carbonblack

LIREX придоби още една компетенция от VMware – Endpoint Protection Solution Competency. Компетенцията е част от престижната област Transform Networking and Security. Притежаването ѝ е признание за нашите способности да добавяме бизнес полза чрез внедряване на Carbon Black – новото за България решение на VMware за защита на крайни устройства.

​Партньорските сертификати на VMware отличават експертизата на партньорите да помагат на клиентите си, чрез умелото ползване на днешните ИТ технологии, да постигат бизнес целите си. LIREX притежава VMware Advanced ниво на партньорство.