LIREX ВЗЕ УЧАСТИЕ В CAREER SHOW

AC125DC4

На 24 и 25 ноември се проведе онлайн събитието Career Show.

Нашите колеги Борислав Корчев, Никола Хаджииванов, Пенка Стаменова, Виктория Паскалева и Юлиян Лесев от отдел Техническа експертиза и услуги и отдел Програмно осигуряване в Лирекс взеха участие със свои презентации, обединени от темата „Иновативно мислене в интеграцията на ИТ системи и решения“

Във видеото експертите на Лирекс представиха предизвикателствата, свързани с дигиталните технологии, както и техните предимства, когато се използват умно, за по-добро и ефективно бъдеще.

„Дигиталната трансформация е процес на непрекъснато обновяване чрез интегриране на съвременни софтуерни и хардуерни технологии, който променя познатия начин на предоставяне на услуги. Като всяка промяна, дигиталната трансформация е предизвикателна и често – трудна.“ сподели Виктория Паскалева, Старши Бизнес анализатор в своята презентация „Управлението на активи в ерата на мобилността – иновации и дигитална трансформация на скорост“.

„Решенията, които изграждаме са като живи организми – подлежат на постоянно развитие и оптимизация, отворени са за интеграция, така че да паснат на мястото си в дигиталния образ на организацията.“ отбеляза Пенка Стаменова, Старши бизнес анализатор информационни системи, която говори на тема „Достъп разрешен – иновативният подход в управлението на физическата сигурност и персоналната идентификация“. В своята презентация г-жа Стаменова представи на публиката решение за управление на контрола на достъп и работно време, разработено от експертите на Лирекс.

Борислав Корчев, Ръководител екип Телекомуникационни услуги в Лирекс, разкри защо „Иновациите в комуникациите в съвременната среда“ точно днес са толкова важни. „В последните месеци все по-често компаниите се обръщат към иновациите в технологиите, за да могат да се адаптират и да продължат да работят ефективно, служителите им да бъдат пълноценни, без да присъстват физически в офиса, комуникацията между екипите в компаниите, както и междуфирмената комуникация да бъде осигурена през платформите за споделяне и сътрудничество.“ сподели  г-н Корчев.

Никола Хаджииванов, Ръководител екип Инфраструктурни услуги в Лирекс, пък разгърна друга актуална и важна последната година тема, а именно „Инфраструктурни услуги – отдалечен достъп и защита на потребителски устройства“. В своята презентация г-н Хаджииванов отдели особено внимание на технологиите, които стоят зад сигурната дистанционна работа. „Иновативните MFA решения, които прилагаме позволяват при всяко влизане освен класическите потребител и парола за достъп до ресурси да се използва допълнителна автентикация с код или push нотификация. Така само със swipe на телефона, може да се потвърди или отхвърли всеки опит за логване. Анти клонинг технологията за генериране на кодовете или push нотификациите предпазват от Identity кражби.“

Юлиян Лесев, който е Ръководител Разработка на компютърни системи, говори за така значимата тема „Cyber security“. „Изграждането и поддържането на организационна Cyber стратегия включва не само придобиването на средства за защита и изграждането на система за тяхното обновяване и актуализиране. Изключително възлово за стратегията е периодичното проследяване на нейната релевантност с бизнеса, дали го подкрепя добре, дали не му пречи на моменти.“ сподели г-н Лесев.

За финал, Пенка Стаменова, Старши Бизнес анализатор представи решение, което позволява автоматизиране и управление на изпитен процес. Lirex Exam е един от успешните програмни продукти, разработени от екипа за Програмно осигуряване на Лирекс.

В презентацията си на тема „Изпитите днес – необходими и възможни отдалечено в електронна среда“, г-жа Стаменова разкри как успяхме да създадем професионален инструмент за учебни заведения, образователни институции и компании, които извършват редовни изпити за проверка на компетентностите и онлайн самообучения за студенти, ученици и служители.

Чрез иновативното мислене, заложено в нашето ДНК  и благодарение на нашите ценности, визия, консултантски подход и експертен екип, Лирекс близо 30 години съдейства на клиентите си в областта на информационните и комуникационни технологии. Нашата страст за иновация движи както нашите прогрес и развитие, така и тези на нашите клиенти.

Career Show се проведе на 24 и 25 ноември, като тази година събитието беше в изцяло виртуален формат. Взеха участие над 100 компании, които проведоха повече от 6000 лични интервюта с участниците.

Цялото видео представяне на Лирекс може да видите тук