НОВА УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА, РАЗРАБОТЕНА ОТ ЛИРЕКС.КОМ, ЩЕ УЛЕСНИ КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ОДБХ-БЛАГОЕВГРАД

B_6281b713fbc971ed0ccf1e9db108771c-e1504186470297

На 18 февруари на официална пресконференция бе представена новата система за работа с клиенти на ОДБХ – Благоевград. Гости на събитието бяха проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и г-жа Ефтимия Теологиду, ръководител на бизнес отдел по контрол на храните, Агенция по храните на Република Гърция, подразделение Централна Македония.

Системата представлява Информационен портал, който осигурява on-line публични услуги (електронни услуги) за частни лица и организации, както и спомага за организирането и преструктурирането на вътрешните бизнес процеси в Агенцията.

Информационен портал дава възможност за регистрация на потребители, които могат да ползват различни електронни услуги.

Новата уеб базирана платформа значително ще улесни връзката между клиентите и екипите на дирекцията, чрез някои основни инструменти като създаване на “бял” и “черен” списък на производители и търговци. Други услуги, интегрирани в системата са:

  • платформа за онлайн въпроси и отговори с експерти
  • електронно подаване на заявка, като потребителят получава отговор, че заявката му е обработена и входирана
  • автоматично следене на сроковете
  • вътрешно ведомствено подписване на документи

Системата позволява разработката на множество нови услуги и тяхното интегриране.

Платформата е лесно достъпна за широк кръг от потребители, като има версии на три езика – български, английски и гръцки, като може да бъде достъпена на http://www.efoodsafety.eu/

Вижте как проектът беше медийно отразен: