Ново признание от нашия партньор Cisco Systems

Ново признание от нашия партньор Cisco Systems

На 05.11.2021 г. се проведе ресертификационен  одит, извършван от Cisco Systems, в което активно участие взеха експертите на Лирекс.

Cisco Systems е световен лидер в областта на мрежовите технологии, производител на хардуер, софтуер, телекомуникационно оборудване, както и облачно базирани високотехнологични продукти и услуги.

Горди сме с резултатите от одита, които доказаха за пореден път, че Лирекс е утвърдена компания с 30-годишен опит на ИТ пазара, която от 1996 г. успешно партнира със Cisco Systems.

Представихме се на изключително високо ниво във всички области на одитния процес, като бяха покрити всички точки от програмата, сред които:

  • бизнес дискусия, демонстрация на интеграционно решение;
  • управление на проекти;
  • персонал;
  • управление на информационната сигурност;
  • управление на звено по поддръжка;
  • управление на достъпа;
  • CSI (Continuous Service Improvement) – процес по постоянно подобряване на услугите.

Нашите  колеги бяха специално поздравени за детайлно предоставения „Преглед на партньорските способности“ (Partner Capability Review).

„Вашата компания е изпълнила всички изисквания за персонал, специализация и поддръжка, като доказа, че е квалифицирана да продава, инсталира и поддържа услугите на Cisco Systems в Югоизточна Европа“ – написа в съобщението до нас одиторската компания.

 За Лирекс е особено важно да покрие изискванията на най-високото партньорско ниво на Cisco Systems, а именно Cisco Gold Integrator. Това партньорство доказва за пореден път пред нашите клиенти и партньори дългогодишния ни професионализъм.