ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МЕДИИТЕ

man-hands-reading-boy

Уважаеми журналисти,

в последните дни, компанията ни е обект на постоянни спекулации и прокарване на интереси от различни хора чрез медиите. Разбираме, че моментът е удобен, защото в момента нямаме право да се защитим и да споделяме информация, но искаме да се обърнем към вас с призив да правите проверки на твърденията , които публикувате. Има дори публикувани твърдения, които лесно могат да се сверят със съответните документи от достъпни, публични източници и да се види неоспорима истината. Виждаме, че дори не се правят най-бегли и леснодостъпни проверки на информацията, преди тя да бъде публикува.

Последният такъв пример е от вчера. Вследствие на извънредното заседание на парламента, в някои медии се появиха цитати и преразкази на думи на г-жа Цачева, които се твърди, че тя е казала от парламентарната трибуна по време на изслушването. Според тях, през декември миналата година Лирекс е спечелила поръчка на Агенцията по вписванията за оборудване на стойност 3,6 милиона лева. Всички документи за тази поръчка са ТУК и ТУК, свободно достъпни на сайта на Агенцията по вписванията. В тях ясно се вижда, че Лирекс не е печелила такъв търг, като дори не сме участвали в такова нещо и нямаме никакво отношение към него. За сметка на това в мотивите за тази обществена поръчка, може да прочетете становището на Агенция по Вписванията за състоянието на Търговския регистър към онзи момент.

Имайки предвид тези явни неистини, не смятаме за необходимо да опровергаваме всички други изказвания и писания, с които се подронват авторитета и надеждността ни, които хората в екипа ни са доказвали през годините многократно. Спряхме се конкретно на тези публикации, защото е изключително лесно да бъде проверена истинността им, преди да бъдат оповестени публично. В момент, в който хората в компанията 100% са се фокусирали да работят в интерес на държавата и обществото, за да възстановим работоспособността на регистъра, се надяваме, че можем да разчитаме на професионализма и обективността на медиите.

Благодарим ви!