SOCIAL ENGINEERING ТЕСТОВЕ ОТ ЛИРЕКС БГ В ГОЛЯМА ФИНАНСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Cyber

Често вниманието ни е все по-концентрирано към кибер сигурността.Но не бива да забравяме, че живеем във физически свят и възможностите за пробив в информационната сигурност са и физически. Стремежът на Лирекс винаги е бил да се грижи за клиентите си, предоставяйки висококачествени услуги във всички аспекти на защитата на информацията.

Ето защо, една от водещите световни финансови организации ни се довери да извършим Social Engineering тестове на нейни сгради.

Social Engineering тестове

Целта на тестовете беше да се провери нивото на физическа сигурност. Както и ефективността на внедрените процеси за защита на активите на организацията, чрез използването на техники на социално инженерство (Social Engineering).

Изпълнението на тестовете включи опити за неоторизиран достъп до офисите и ресурсите на компанията. Целта беше нарушаване на конфиденциалността и интегритета на данните, съхранявани и обработвани в нея. Както и проверка на действащите системи за достъп в организацията.

Резултатите от тестовете помогнаха на клиента да усъвършенства системата си за физически достъп и да повиши нивото на сигурност на информацията в компанията.

Вижте повече за решенията и услугите, които предлагаме в сферите:

  • кибер сигурност
  • информационна сигурност
  • управление и контрол на достъпа