СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА И ЛИРЕКС БГ ДИГИТАЛИЗИРАТ КНИЖОВНАТА ПАМЕТ НА СОФИЯ

B_cbc7c36a9a7b9adc6c96c4a4d04d77d9-e1504178314258

НОВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ОТ LIREX

На 14 септември 2016 г. в Столична библиотека беше открит иновативен, високотехнологичен ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР. Той е снабден с технологии от последно поколение. Като част от оборудването – 2 бр. високоспециализирани скенери – са доставени от българската ИТ компания Лирекс БГ. Като част от изпълнението на европейския проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет”. Събитието по откриването е част от Дните на европейското културно наследство.

Дигиталният център има за цел да работи по Програма за сканиране на редките и ценни издания на Столична библиотека. То ще позволи на институцията да създава общи културно-образователни продукти с други български и международни институции. Например виртуални колекции и експозиции, свързани със значими събития, теми и дати в българската и световна история и култура. Дигитализираните библиотечни фондове ще бъдат достъпни за потребителите на европейската мрежа за информация и обмен в областта на културното наследство Европеана. Достъпът до дигитализирания фонд може да се осъществи на място в Библиотеката посредством 2 броя киоск терминали.Те са разположени в заемните и читалните на Библиотеката. Устройствата са доставени от българската ИТ компания Лирекс БГ в изпълнение на европейския проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет”.

Оборудването на Дигиталния център, предоставено от Лирекс, включва:

  • скенер със скорост на сканиране от 3 секунди в 3D режим с висококачествено изображение на релефни обекти
  • ново поколение COPIBOOK – COPIBOOK Cobalt А2+, със скорост на сканиране 3,4 секунди, в цвят и различни формати

***

Изпълненият от Лирекс БГ договор по проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет“ цели документиране на културната история и осигуряване на достъпност на културното наследство.Също и повишаване на участието на граждани в потреблението на културни продукти и услуги.

В рамките на проекта със специализирана техника са оборудвани 4 дигитализационни центъра:

  •  Столична библиотека;
  • Софийска градска художествена галерия;
  • ОКИ “Музей за история на София“ ;
  • Музей за история на София.

Разработена е уеб-базирана система за електронен каталог, осигуряваща достъп за преглед и управление на дигитализираните експонати на Софийска градска художествена галерия и ОКИ “Музей за история на София“. Разработената система ще осигури както улеснено управление на дигитализираните експонати, така и широк обществен достъп до дигитализираните културни ценности независимо от географски и времеви ограничения.

Проектът „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет“ е с финансиране от ФМ на ЕИП 2009 чрез Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства“.

Лирекс БГ е водещ доставчик на цялостни решения в областта на информационните технологии. Компанията е основана през 1991 г. и е сред топ 3 системни интегратори в България. Лирекс БГ е част от компаниите от групата Лирекс.ком. Предлагат пълен комплекс от професионални услуги в областта на информационните технологии – консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и специализирани високотехнологични системи. Екипът от опитни специалисти разполага със сертификати за достъп по закона за защита на класифицираната информация и по стандартите на НАТО (NATO Secret). Лирекс БГ е Microsoft Gold Partner, Cisco Gold Partner и НР Specialist Gold Partner.