ЦЕЛУМ БЪЛГАРИЯ ВНЕДРИ НЯКОЛКО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТА И ПОВИШИ ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ С ПОМОЩТА НА ЛИРЕКС БС

B_982a4303ad7b54fb8eb0b6543dba2a75-e1504188084316

През първата половина на 2013 г. Целум България внедри няколко международни стандарти. Става въпрос за: ISO 27001, ISO 20000, PCI DSS и ISO 9001. Това се случи с помощта на консултантския екип на Лирекс БС. И чрез предоставените консултантски услуги в областта на внедряването на стандарти. Със съдействието на Лирекс БС, Целум България успя да засили мерките и нивото на информационната сигурност. Както и  да подобри управлението и качеството на бизнес и ИТ процесите в организацията.

С въвеждането на тези процеси се гарантира, че фирмената политика и организацията на работата в Целум България, отговарят на изискванията:

  • Интегрираната система за управление на качеството е в съответствие със стандарта ISO 9001:2008;
  • Процесите, свързани с информационната сигурност, отговарят на изискванията на стандарта ISO 27001:2006;
  • Управлението на Информационните услуги е в съответствие със стандарта ISO 20000;
  • Системата за картови плащания е в съответствие със стандарта за информационна сигурност на търговци и оператори на платежни карти – PCI DSS.

  Целум България осигурява висока сигурност на своята нова платформа за мобилно разплащане – CellumPay. За нея допринесе Лирекс БС с оказаната помощ и консултации при въвеждането на тези стандарти.