ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД

B_1be38f5699b7764ae3baafe591871307-e1504191135501

Лирекс БС започна проект по изграждането на виртуализация на инфраструктура за нуждите на пловдивската компания ‘Юрий Гагарин” АД . Фирмата е водещ производител на луксозни многоцветни печатни етикети и опаковки от хартия и картон за цигарената, хранителната, козметичната и фармацевтичната индустрия.

Целта на проекта е да се изгради нова, управляема система.Тя трябва да осигурява надеждна работа на наличните приложения и безпроблемното добавяне на нови функционалности в инфраструктурата на „Юрий Гагарин” АД. След изграждането на виртуална инфраструктура използването на наличния хардуер ще бъде оптимизирано. Ще спадне консумацията за електроенергия. Като цяло оперативните разходи на предприятието значително ще намалеят. Добавянето на нови приложения ще бъде свързано с минимални усилия и разходи.

Microsoft Hyper-V

Проектът включва внедряване на Microsoft Hyper-V и Clustering технологии. Решение, което обединява в клъстер два физически сървъра HP с инсталиран Windows Server 2008 Enterprise. Те се управляват лесно и интуитивно посредством Hyper-V Manager и Failover Clustering конзоли. Всички приложения и ИТ услуги ще бъдат виртуализирани, което позволява лесно да бъдат прехвърляни от един физически сървър на друг.