LIREX предоставя управляеми ИТ услуги с фокус върху сигурността

202304_PR_LIREXBS_Economic_interview Boyan Yanchev BG

Създаваме управляеми услуги с фокус върху ИТ сигурността, за да помогнем на нашите клиенти да се справят с растящите заплахи в цифровата ера. Нашият екип от експерти в областта на информационната сигурност работи усилено, за да разработи и предостави иновативни персонализирани решения, които обслужват конкретните потребности на всеки клиент.

В отговор на нарастващите заплахи, нараства и портфолиото ни от киберсигурност услуги и вече включва Security Operations Center, Управление и анализ на логове и Управление на уязвимости. Портфолиото от управляеми услуги предоставя широка гама от услуги за киберсигурност, които отговарят на клиентските изискваният спрямо различните фази от жизнения цикъл и спрямо различните ИТ среди – от единични десктопи до големи организации с хетерогенна инфраструктура и услуги.

Нашата мисия е да създаваме сигурна, надеждна и ефективна защита в областта на киберсигурността.

Повече за управляемите ИТ услуги на LIREX можете да прочетете в интервюто на Боян Янчев, Директор техническа реализация в LIREX BS в специалното издание на сп. Икономика за Киберсигурност тук