Сервизен специалист

header_3_obqva_lirex

Търсим Сервизен специалист, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Отговорности:

– Инсталира, диагностицира, ремонтира и поддържа компютърна и офис техника на водещи производители;
– Консултира клиенти и служители на компанията;
– Носи отговорност при изпълнение на договори и проекти за гаранционна и извънгаранционна поддръжка;
– Създава и попълва техническа документация;
– Решава клиентски проблеми.

Изисквания:

– Висше образование в сферата на информационните технологии;
– Задълбочени познания в областта на информационните технологии и принципите на действие на офис техника и оборудване;
– Умение за работа с електронноизмервателна апаратура; разчитане на техническа и технологична документация – схеми, чертежи, скици, спецификации;
– Аналитични способности;
– Инициативност, организираност и отговорност към работата и клиентите;
– Отлична компютърна грамотност – Компютърни архитектури, MS Windows family, MS Office, Browsers;
– Владеене на английски език – писмено и говоримо;
– Шофьорска книжка – категория В;
– Опит на подобна позиция – 3 + години;
– Спазване на приложимите документи за работа в сервизно звено и изградения вътрешен ред.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.