Дигитализирайте и оптимизирайте процеса по генериране и управление на работни графици

Само няколко минути са ви нужни да направите 5 смени за своите 90 служители.

Имате възможност за гъвкаво, равномерно и обективно планиране на персонала.

Управлявате работните графиците и нанасяте незабавни корекции по всяко време и от всяко устройство.

Ключови функционалности и предимства на решението

Ефективно и оптимално разпределение на дежурства

в дългосрочен и краткосрочен план. Автоматичен избор на  най-подходящ кандидат за заемане на смяна чрез използване на обективни измерители на натоварването.

Динамично обновяване на графици

за работни смени при настъпили промени или отсъствия на служители.

Автоматична проверка на правоспособност

на всеки служител в графика. Следене за наличие и валидност на професионални сертификати или медицински свидетелства.

Обективно разпределение на дежурствата

по време на официални празници, на база проверка в исторически план на изпълняваните от всеки дежурства.

Гъвкаво управление на условията за работа и почивка

за постигане на оптимална ресурсна обезпеченост.

Визуализиране на персонална статистическа информация

като инструмент за съблюдаване и контрол на справедливото разпределение.

poruska_blue_2_lirex
timetable_scheduling_software_lirex

Как решението ще подобри ефективността на работата

                         Намалява ръчното управление

на графици за работни смени чрез използване на автоматичен алгоритъм за разпределяне на хора и смени.

Генерира автоматични уведомления

за настъпили събития като по този начин намалява риска от допускане на грешка или пропуск.

Подпомага ефективното и балансирано разпределение

на служители с оглед оптимално и равномерно натоварване на дежурства.

Намалява общото време за изпълнение

на дейностите по генериране и последващо управление на графиците на служителите.

Индикира за наличие на свръх насищане или недостиг

на персонал и предоставя възможност за своевременно преразпределение на ресурсите.

За кого е подходящо решението

Системата за управление на работни графици е подходяща за организации, които:

Управляват множество работни смени

Имат минимум 50 служителя

Имат повече от 2 работни позиции, за които управляват работни графици  

Софтуерът за управление на работни графици се достъпва и управлява директно през браузър Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 60, Google Chrome 70 или по-високи версии. Системата предоставя възможност за надграждане спрямо големината на вашата организация.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване