Как обученията за Security Awareness повишават нивото на сигурност в организацията

Обучение за Security awareness

Една от най-големите слабости в киберсигурноста на всяка организация е човешкият фактор. Няма значение дали използвате усъвършенствани пароли, множество защитни стени, програми против зловреден софтуер и др. Човешкият фактор винаги ще бъде един от рисковете за киберсигурността.

Ако служител не е бил ефективно обучен, има голяма вероятност да компрометира компанията чрез елементарни грешки, небрежност, непознаване или неангажираност.

Кибер престъпниците знаят това, и се възползват.  Данни от последни проучвания в областта сочат, че:

Виж нашите ОБУЧЕНИЯ ЗА SECURITY AWARENESS

„Security awareness training” е най-ефективния начин за защита на компаниите и техните служители от фишинг атаки.

Обученията за security awareness повишават нивото на познания на вашите служители за различни заплахи, свързани с информационната сигурност и как да се справят с тях, както и информация свързана с политиките и процедурите по сигурността в организацията. Темите, обхванати от “security awareness training”, често се разширяват отвъд дигиталния свят и покриват също така и физическата сигурност и как служителите могат да се предпазят от злоупотреби.

Обучението по „Security awareness” не е еднодневен инструктаж, към него се подхожда като важен елемент в контекста на по-голяма практика за повишаване на сигурността на компанията. Обучението и програмата са неразделна част от изграждането на култура на информационна сигурност в съвременните, дигитално зависими организации.

Обучение за Security awareness

Защо „secuirty awareness training“ програмата е нужна ?

Чрез използването на различни методи, като фишинг имейли, малуер, рансъмуер и други вируси, хакерите експлоатират човешките уязвимости. Над 90% от кибератаките съдържат някакъв вид фишинг или елемент от социалното инженерство. Не е учудващо, че намаляването на риска от фишинг атаки, намалява и риска от пробив.

Служителите получават фишинг имейли всеки ден. И въпреки, че повечето съвременни инструменти за сигурност се справят чудесно с филтрирането им, хакерите сменят тактиките си всеки ден и някои фишинг имейли в крайна сметка попадат във входящата поща на служител. А това е само началото. Фишингът е векторът на атаката, който хакерът използва, за да получи достъп до системата на организацията. След като „лошите“ имат достъп, те мога да нанасят щети. Някои примери за кибератаки включват злонамерен софтуер, рансъмуер, компрометиране на бизнес имейли (BEC) и др.

Повишаване нивото на познание на вашите служители относно заплахите за киберсигурност, неизменно води до повишаване на наблюдателността и мнителността на служителите и респективно спомага те да бъдат по-малко податливи на разнообразни атаки. Това от своя страна води до повишаване нивото на сигурността на организацията.

Виж нашите ОБУЧЕНИЯ ЗА SECURITY AWARENESS

Какви са предимствата на „Security awareness training” ?

Обучението е в основата на добре подготвените служители. Без обучение служителите могат да допускат сериозни грешки, особено в сферата на сигурността. Secuirty awareness training позволява на организациите да подготвят своите служители, да намалят риска от пробив в сигурността и да гарантират спазването на правилата.

Обучението помага за намаляване на грешките и предлага методи за разпознаване на триковете и тенденциите на „лошите“.

Обучението укрепва и подобрява нивото на сигурност в организацията.

По-малкото рискове, означава по-малко финансови загуби вследствие на пробиви. Следователно, инвестицията в обучение на служителите има висока възвръщаемост.

Когато вашите служители са образовани и обучени по отношение на киберсигурността, се намалява риска от пробиви в системата на организацията

Публичният имидж е от изключителна важност за всяка една организация. Един от ключовите фактори за репутацията е информационната сигурност. Организации, които са инвестирали в security awareness обучения на служителите, значително намаляват риска от пробив, което понижава риска от накърняване на репутацията в следствие на успешен пробив в следствие на човешкия фактор.

Обучение за Security awareness

По кои теми вашите служители ще бъдат по-добре подготвени след провеждането на обучението?

Фишинг – Как да разпознават и избягват кибератаки по имейл

Ransomware – Ще разберат какъв ефект рансъмуерът и други зловредени софтуери могат да имат върху вашата организация

Злонамерен софтуер – Какво е злонамерен софтуер и как да се предпазят от него

Сигурност на външни носители – Как правилно да използват външни носители (флаш памет, дискове и др.), за да избегнат кражба / загуба на данни

Социално инженерство – Какви трикове и манипулации използват хакерите за измамни цели

Отговор при инциденти – Как и кога да подават сигнал за подозрителна дейност

Мобилна сигурност – Как да предпазят мобилните си устройства от атаки

Физическа сигурност – Как да си подсигурят офиса, бюрото и други физически предмети

Vishing & Scams – Как да разпознаят телефонно обаждане от измамник или хакер

Пароли – Ще научат кои пароли са силни и как да ги използват правилно

Безопасно сърфиране в мрежата – Ще разберат как да използват интернет безопасно, като същевременно защитават вашите чувствителни данни

Работа от разстояние – Ще научат как работата от разстояние ни изправя пред нови рискове и как да се адаптират безопасно към нея

Виж нашите ОБУЧЕНИЯ ЗА SECURITY AWARENESS

На пръв поглед security awareness обучението може да бъде пренебрегнато и да не му се обърне необходимото внимание, но данните показват, че това е един от най-важните елементи за предотвратяване на кибератаки и предприемане на адекватни мерки в случай, че те се случат.