Ограничете рисковете за сигурността на корпоративните системи

security

По време на уебинара „Управление на уязвимостите от LIREX – Как да постигнем устойчива сигурност“ ще разберете как да повишете цялостната сигурност на организацията в дългосрочен план!

Ключови акценти, които ще засегнем:

 • Какви са етапите на процеса по управление на уязвимости
 • Каква е разликата между оценка и управление на уязвимости
 • Как се постига прецизна приоритизация на рисковете за сигурността

Безплатен уебинар – 02 ноември 2022 /10:30 – 11:30/

 

Управление на уязвимостите от LIREX

Активното откриване на уязвимости е важна стъпка в повишаване нивото на информационната сигурност във всяка организация, което допълва защитата, осигурена от внедрените хардуерни и софтуерни решения

  „Управлението на уязвимостите“ включва много повече от идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.

  То осигурява цялостен поглед и задълбочен анализ, нужни за взимането на информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и по какъв начин да се смекчат.

  Тук важна роля играе намесата на човешкия интелект. Анализът, който се прави при vulnerability management, взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели.

  Това не е просто автоматизиран процес. Чрез експертния опит може да се направи много по-ефективна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

  Вижте повече за услугата

  Експертната услуга на Лирекс по цялостно управление на уязвимости, ви осигурява следните ползи:

  Повишено ниво на информационна сигурност

  Намалено време, в което системите са уязвими

  Цялостен поглед и задълбочен анализ, нужни за взимане на ефективни управленски решения

  Планирани и проактивни действия по ограничаване на рисковете

  Експертно съдействие и проследяване на действията по минимизиране на уязвимости

  Лектори

  Ангел Йотов
  TECHNICAL PRESALES CONSULTANT

  Явор Петров

  Явор Петров
  Key Accounts Department Manager, Lirex