Ограничете рисковете за сигурността като намалите времето, в което системите ви са уязвими

 Прецизна приоритизация на рисковете

Благодарение на автоматизирани инструменти и намесата на човешки интелект, уязвимостите се приоритизират на база рисковете за конкретната организация, нейните бизнес процеси и нужди.

Намалени рискове

Времевият прозорец, в който системите са уязвими, се намалява драстично чрез проактивно управление на уязвимости. 

Подобрена проследимост и контрол

Разполагате с информация относно тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето.

Уязвимостите и управлението им

Непрекъснатото мониториране и своевременното реагиране на открити уязвимости в ИТ системите е основополагащо за постигане на устойчива ИТ сигурност.

Уязвимостите в сигурността обикновено са слабости, предизвикани от неправилно написан код или грешки в конфигурациите на дадена система. Тези слабости обикновено се експлоатират от хакери с цел да компрометират сигурността на корпоративните системи и данни.

Управлението на уязвимостите включва пълния процес по проактивно идентифициране, оценка,  коригиране и докладване на слабостите в системите.

Това е един непрекъснато повтарящ се цикличен процес, който има за цел именно да улови навреме и контролирано да управлява новооткрити уязвимости, за да се  постигне една по-сигурна и защитена ИТ среда.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Уязвимостите и управлението им

Непрекъснатото мониториране и своевременното реагиране на открити уязвимости в ИТ системите е основополагащо за постигане на устойчива ИТ сигурност.

Уязвимостите в сигурността обикновено са слабости, предизвикани от неправилно написан код или грешки в конфигурациите на дадена система. Тези слабости обикновено се експлоатират от хакери с цел да компрометират сигурността на корпоративните системи и данни.

Управлението на уязвимостите включва пълния процес по проактивно идентифициране, оценка,  коригиране и докладване на слабостите в системите.

Това е един непрекъснато повтарящ се цикличен процес, който има за цел именно да улови навреме и контролирано да управлява новооткрити уязвимости, за да се  постигне една по-сигурна и защитена ИТ среда.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Уязвимостите и управлението им

Непрекъснатото мониториране и своевременното реагиране на открити уязвимости в ИТ системите е основополагащо за постигане на устойчива ИТ сигурност.

Уязвимостите в сигурността обикновено са слабости, предизвикани от неправилно написан код или грешки в конфигурациите на дадена система. Тези слабости обикновено се експлоатират от хакери с цел да компрометират сигурността на корпоративните системи и данни.

Управлението на уязвимостите включва пълния процес по проактивно идентифициране, оценка,  коригиране и докладване на слабостите в системите.

Това е един непрекъснато повтарящ се цикличен процес, който има за цел именно да улови навреме и контролирано да управлява новооткрити уязвимости, за да се  постигне една по-сигурна и защитена ИТ среда.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Vulnerability assessment vs. vulnerability management

Оценката на уязвимостите (vulnerability assessment), на практика включва процесите по идентифициране на уязвимости (сканиране) и оценката на рисковете според влиянието, което би имало експлоатирането на уязвимостта.

Важно е обаче да се отбележи, че обикновено оценка на уязвимостите се извършва еднократно по заявка от страна на организацията или на планирани интервали (в повечето случаи веднъж или два пъти годишно), с цел оценяване на сигурността и/или покриване на дадени регулаторни изисквания. Vulnerability assessment спира до там да предостави моментна оценка на състоянието. 

   

Управлението на уязвимостите от своя страна включва много повече от  идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.  За разлика от единичното сканиране за уязвимости, управлението на уязвимости е постоянен цикличен процес, при който има намеса и на човешки интелект.

То изисква цялостен поглед и задълбочен анализ, за да се вземат информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и как да се смекчат. Анализът, който се прави при vulnerability management взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели.

Така може да се направи много по-прецизна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

Прочети повече
poruska_green_2_lirex

Vulnerability assessment vs. vulnerability management

Оценката на уязвимостите (vulnerability assessment), на практика включва процесите по идентифициране на уязвимости (сканиране) и оценката на рисковете според влиянието, което би имало експлоатирането на уязвимостта. Важно е обаче да се отбележи, че обикновено оценка на уязвимостите се извършва еднократно по заявка от страна на организацията или на планирани интервали (в повечето случаи веднъж или два пъти годишно), с цел оценяване на сигурността и/или покриване на дадени регулаторни изисквания. Vulnerability assessment спира до там да предостави моментна оценка на състоянието.   

Управлението на уязвимостите от своя страна включва много повече от  идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.  За разлика от единичното сканиране за уязвимости, управлението на уязвимости е постоянен цикличен процес, при който има намеса и на човешки интелект. То изисква цялостен поглед и задълбочен анализ, за да се вземат информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и как да се смекчат. Анализът, който се прави при vulnerability management взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели. Така може да се направи много по-прецизна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

poruska_green_2_lirex

Vulnerability assessment vs. vulnerability management

Оценката на уязвимостите (vulnerability assessment), на практика включва процесите по идентифициране на уязвимости (сканиране) и оценката на рисковете според влиянието, което би имало експлоатирането на уязвимостта. Важно е обаче да се отбележи, че обикновено оценка на уязвимостите се извършва еднократно по заявка от страна на организацията или на планирани интервали (в повечето случаи веднъж или два пъти годишно), с цел оценяване на сигурността и/или покриване на дадени регулаторни изисквания. Vulnerability assessment спира до там да предостави моментна оценка на състоянието.

      

Управлението на уязвимостите от своя страна включва много повече от  идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.  За разлика от единичното сканиране за уязвимости, управлението на уязвимости е постоянен цикличен процес, при който има намеса и на човешки интелект. То изисква цялостен поглед и задълбочен анализ, за да се вземат информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и как да се смекчат. Анализът, който се прави при vulnerability management взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели. Така може да се направи много по-прецизна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

Прочети повече
poruska_green_2_lirex
table_without
table_with
table_without
table_without
without-vulnerability-table4

Подобрена проследимост и контрол

Ефективното управление на уязвимостите започва с информираността какви системи и технологии са на лице – това включва локална, отдалечена, облачна, контейнерна и виртуална инфраструктура и IoT  устройства.

За един цялостен и пълен поглед върху рисковете е важно в процеса по управление на уязвимости динамично да се идентифицират и оценяват активите веднага щом се присъединят към корпоративната мрежа, както и да се идентифицират всички външни, свързани с интернет, активи.

В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето.

Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения, като например да се предприемат мерки, веднъж идентифицирани причини за дадена уязвимост да не се допускат в бъдеще.

Прочети повече
  

poruska_blue_3_lirex
podobrena-prosledimost-i-kontrol

Винаги една крачка пред нападателите

Заплахите и кибер нападателите непрекъснато се променят, точно както организациите непрекъснато добавят нови мобилни устройства, облачни услуги и приложения към своите среди. С всяка промяна идва рискът да се отвори нова дупка в корпоративната мрежа, което позволява на хакерите да проникнат и да злоупотребят с чувствителните данни и да нанесат съществени загуби.

Всеки път, когато организацията се сдобие с нов партньор, служител или клиент, пред нея се отварят нови възможности, но също така е изложена и на нови заплахи. Защитата на организацията от тези заплахи съществено се повишава с процес за управление на уязвимостите, който е в синхрон с всички тези промени и се адаптира към тях. Без своевременно управление на уязвимости, хакерите винаги ще са една крачка напред.

poruska_blue_2_lirex

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване