Генерирайте месечни работни графици бързо и лесно

 Само няколко минути са ви нужни да направите 5 смени за своите 90 служители.

Имате възможност за гъвкаво, равномерно и обективно планиране на персонала и то без усилия, само с няколко клика.

Управлявайте работните графиците и нанасяйте незабавни корекции по всяко време и от всяко устройство.

Ключови функционалности и предимства на решението

Ефективно и оптимално разпределение на дежурства

в дългосрочен (месечен) и краткосрочен (дневен) план. Автоматичен избор на  най-подходящ кандидат за заемане на смяна чрез използване на обективни измерители на натоварването.

Обективно разпределение на дежурствата

по време на официални празници, на база проверка в исторически план на изпълняваните от всеки дежурства.

Гъвкаво управление на условията за работа и почивка

за постигане на оптимална ресурсна обезпеченост.

Визуализиране на персонална статистическа информация

за всеки ден и всеки служител и съотнасянето ѝ спрямо средните показатели за всички служители като инструмент за съблюдаване и контрол на справедливото разпределение.

poruska_blue_2_lirex
timetable_scheduling_software_lirex

Как решението ще подобри ефективността на работата

                         Намалява ръчното управление

на месечни и дневни графици чрез използване на автоматичен алгоритъм за разпределяне на хора и смени.

Генерира автоматични уведомления

за настъпили събития като по този начин намалява риска от допускане на грешка или пропуск.

Подпомага ефективното и балансирано разпределение

на служители с оглед оптимално и равномерно натоварване на дежурства.

Намалява общото време за изпълнение

на дейностите по генериране и последващо управление на дневни и месечни графици.

Индикира за наличие на свръх насищане или недостиг

на персонал и предоставя възможност за своевременно преразпределение на ресурсите.

Софтуерът за управление на работни графици се достъпва и управлява директно през браузър Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 60, Google Chrome 70 или по-високи версии. Системата предоставя възможност за лесно надграждане спрямо големината на вашата организация.
Свържете с нас, за да ви помогнем бързо и лесно да внедрите най-подходящото за вашите бизнес нужди и цели решение за управление на работни графици.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване