Най-ценният капитал на LIREX са хората, които работят в компанията.

Ценим специалисти с доказани познания и опит. Ценим и тези, които са категорични в мечтите си, макар и още в началото на кариерата си.

Подкрепяме хората с мотивация за професионално развитие, които имат готовността на индивидуален принос към общата цел и вземат активно участие в своята област.

Ние инвестираме в своите хора!

Виж кои са свободните позиции в момента в LIREX.

Свободни позиции в София

header_4_obqva_lirex
We are looking for Junior DevOps / Sysadmin Engineer to join our team in Sofia. Responsibilities: • Collaborate with development ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
Търсим Специалист Системи за сигурност, който да се присъедини към екипа ни в град София. Отговорности: Участва в етапите на ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
Търсим Мениджър проекти (ИТ решения и услуги), който да се присъедини към екипа ни в град София. Основни отговорности: Управлява ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
Във връзка с разширяването на дейността и развитието на екипа на компанията, търсим Акаунт мениджър, ИТ решения (развитие на пазара), ...
Научи повече
header_1_obqva_lirex
Are you passionate about security, managed services and backup technologies, delivering value to manufacturing and business sectors? Are you interested ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
Във връзка с разширяване на дейността на LIREX High Tech и развитие на екипа ни в град София, търсим Сервизен ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
We are looking for IT Infrastructure Manager to join our team in Sofia. Responsibilities: Organizes, manages and controls the activities ...
Научи повече
header_1_obqva_lirex
We are looking for System Administrator – Infrastructure Services to join our team in Sofia. Responsibilities: - System Administration mindset ...
Научи повече
header_1_obqva_lirex
We are looking for a junior full stack developer with a keen interest in PHP /Wordpress who is ready to ...
Научи повече
header_1_obqva_lirex
We are looking to hire a skilled WordPress Developer to build outstanding websites for our clients. You will be responsible ...
Научи повече

Свободни позиции в Пловдив

header_4_obqva_lirex
We are looking for Junior DevOps / Sysadmin Engineer to join our team in Plovdiv. Responsibilities: • Collaborate with development ...
Научи повече

Свободни позиции във Варна

header_4_obqva_lirex
Търсим да назначим Оператор Call Center, който да се присъедини към екипа ни от специалисти по поддръжка в гр. Варна ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
We are looking for Junior DevOps / Sysadmin Engineer to join our team in Varna. Responsibilities: • Collaborate with development ...
Научи повече
header_4_obqva_lirex
Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Младши Системен администратор ...
Научи повече
header_2_obqva_lirex
We are looking for Junior System Administrator to join our team in Varna. Main responsibilities: - Health status check and ...
Научи повече

Свободни позиции в Габрово

header_4_obqva_lirex
We are looking for Junior DevOps / Sysadmin Engineer to join our team in Gabrovo. Responsibilities: • Collaborate with development ...
Научи повече

Няма подходяща позиция за теб?

Изпрати запитване

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.