Информационна сигурност от LIREX

корпоративна информационна сигурност от Lirex

Постигането на информационна сигурност, която устойчиво подпомага и защитава бизнес целите, е комплекс от процеси, дизайн и контроли.  За това най-добрият подход към сигурността е комплексен, този при който технологии, правила, политики и риск се разглеждат заедно.

Представяме ви избрани решения и услуги, които ще ви помогнат да постигнете устойчива сигурност.

Vulnerability Management

Услугата намалява времевия прозорец, в който системите ви са уязвими, чрез проактивно управление на уязвимости. В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето. Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения за постигане на по-сигурна и защитена IT среда.

Вижте повече

корпоративна информационна сигурност от Lirex
корпоративна информационна сигурност от Lirex

Vulnerability Management

Услугата намалява времевия прозорец, в който системите ви са уязвими, чрез проактивно управление на уязвимости. В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето. Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения за постигане на по-сигурна и защитена IT среда.

Вижте повече

Vulnerability Management

Услугата намалява времевия прозорец, в който системите ви са уязвими, чрез проактивно управление на уязвимости. В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето. Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения за постигане на по-сигурна и защитена IT среда.

Вижте повече

корпоративна информационна сигурност от Lirex
корпоративна информационна сигурност от Lirex

Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management (PAM) решенията са в основата на Zero Trust политиките за сигурност и защитават както от вътрешни, така и от външни атаки. Освен ползите за сигурността на корпоративната инфраструктура има и още една ключова полза от PAM системите. Това е значителното повишаване на ефективността на бизнес процесите и улеснена работа с външни организации без компрометиране на сигурността.

Вижте повече

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви.

Вижте повече

корпоративна информационна сигурност от Lirex
корпоративна информационна сигурност от Lirex

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви.

Вижте повече

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви.

Вижте повече

корпоративна информационна сигурност от Lirex
корпоративна информационна сигурност от Lirex

Penetration Tests

Подходът ни при извършване на penetration tests (тестовете за пробив) надхвърля ползите от единичното им изпълнение. Похватите и техниките, които използваме, позволяват откриването и верифицирането на уязвими звена в системите, като за разлика от чисто автоматизираните решения за проверка на уязвимости, ние включваме експертна интелигентност, гарантираща точност на резултатите и анализиране на значимостта им за организацията.

Вижте повече

Identity and Access Management

Системите за управление на самоличността и достъпа (IAM) добавят допълнителен слой сигурност в мрежата като защитават корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп.  Те предоставят възможност за валидиране самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите.

Вижте повече

корпоративна информационна сигурност от Lirex
корпоративна информационна сигурност от Lirex

Identity and Access Management

Системите за управление на самоличността и достъпа (IAM) добавят допълнителен слой сигурност в мрежата като защитават корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп.  Те предоставят възможност за валидиране самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите.

Вижте повече

Identity and Access Management

Системите за управление на самоличността и достъпа (IAM) добавят допълнителен слой сигурност в мрежата като защитават корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп.  Те предоставят възможност за валидиране самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите.

Вижте повече

корпоративна информационна сигурност от Lirex

Научете отговорите на следните въпроси:

Колко често биват атакувани организациите в България?

Кой е най-разпространеният метод за доставяне на зловредни файлове?

Коя е най-често използваната уязвимост при атаки?

Threat Intelligence Report от Check Point за кибер заплахите в България

  Вижте още услуги от LIREX 

  poruska_green_2_lirex

  СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

  poruska_green_2_lirex

  СИГУРНОСТ НА ТРАФИКА

  poruska_green_2_lirex

  СИГУРНОСТ НА ДАННИ