Информационна сигурност от LIREX

информационна сигурност от Lirex

Постигането на информационна сигурност, която устойчиво подпомага и защитава бизнес целите, е комплекс от процеси, дизайн и контроли.  За това най-добрият подход към сигурността е комплексен, този при който технологии, правила, политики и риск се разглеждат заедно.

Представяме ви избрани решения и услуги, които ще ви помогнат да постигнете устойчива сигурност.

Vulnerability Management

Услугата намалява времевия прозорец, в който системите ви са уязвими, чрез проактивно управление на уязвимости. В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето. Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения за постигане на по-сигурна и защитена IT среда.

Вижте повече

Vulnerability-Management
Vulnerability-Management

Vulnerability Management

Услугата намалява времевия прозорец, в който системите ви са уязвими, чрез проактивно управление на уязвимости. В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето. Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения за постигане на по-сигурна и защитена IT среда.

Вижте повече

Vulnerability Management

Услугата намалява времевия прозорец, в който системите ви са уязвими, чрез проактивно управление на уязвимости. В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето. Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения за постигане на по-сигурна и защитена IT среда.

Вижте повече

Vulnerability-Management

Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management (PAM) решенията са в основата на Zero Trust политиките за сигурност и защитават както от вътрешни, така и от външни атаки. Освен ползите за сигурността на корпоративната инфраструктура има и още една ключова полза от PAM системите. Това е значителното повишаване на ефективността на бизнес процесите и улеснена работа с външни организации без компрометиране на сигурността.

Вижте повече

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви.

Вижте повече

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви.

Вижте повече

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви.

Вижте повече

Penetration-Tests

Penetration Tests

Подходът ни при извършване на penetration tests (тестовете за пробив) надхвърля ползите от единичното им изпълнение. Похватите и техниките, които използваме, позволяват откриването и верифицирането на уязвими звена в системите, като за разлика от чисто автоматизираните решения за проверка на уязвимости, ние включваме експертна интелигентност, гарантираща точност на резултатите и анализиране на значимостта им за организацията.

Вижте повече

Identity and Access Management

Системите за управление на самоличността и достъпа (IAM) добавят допълнителен слой сигурност в мрежата като защитават корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп.  Те предоставят възможност за валидиране самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите.

Вижте повече

Identity-and-Access-Management
Identity-and-Access-Management

Identity and Access Management

Системите за управление на самоличността и достъпа (IAM) добавят допълнителен слой сигурност в мрежата като защитават корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп.  Те предоставят възможност за валидиране самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите.

Вижте повече

Identity and Access Management

Системите за управление на самоличността и достъпа (IAM) добавят допълнителен слой сигурност в мрежата като защитават корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп.  Те предоставят възможност за валидиране самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите.

Вижте повече

Identity-and-Access-Management

Научете отговорите на следните въпроси:

Колко често биват атакувани организациите в България?

Кой е най-разпространеният метод за доставяне на зловредни файлове?

Коя е най-често използваната уязвимост при атаки?

Threat Intelligence Report от Check Point за кибер заплахите в България

  Вижте още услуги от LIREX 

  poruska_green_2_lirex

  СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

  poruska_green_2_lirex

  СИГУРНОСТ НА ТРАФИКА

  poruska_green_2_lirex

  СИГУРНОСТ НА ДАННИ