Младши системен администратор

header_4_obqva_lirex

Компаниите LIREX COM (LIREX BG, LIREX BS, LIREX High Tech) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии в България вече повече от 30 години. Ние предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Предоставяме на нашите клиенти и поддръжка на софтуер, компютърна, мрежова и офис техника.

Нашата мисия е да помагаме на клиентите да постигат своите бизнес цели чрез овладяването и успешното прилагане на иновативни информационни и комуникационни технологии.

Търсим да назначим Младши системен администратор, който да се присъедини към екипа ни от специалисти по поддръжка при клиент в гр. София.

Основни отговорности:

 • Поддръжка на Windows базирани работни станции;
 • Конфигурация на софтуер, който се използва от потребителите (MS Office, Acrobat Reader, антивирусен софтуер и др.);
 • Свързване към споделени принтери и мултифункционални устройства;
 • Администриране на потребителски акаунти в MS Active Directory (Създаване, смяна на парола, блокиране, добавяне в групи);
 • Администриране на пощенски кутии и групи в MS Exchange Server;
 • Администриране на права за достъп;
 • Първоначална диагностика на хардуерни проблеми с компютри и периферно оборудване;
 • Първоначална диагностика на мрежови проблеми;
 • Мониторинг на физически и/или виртуални сървъри;

Основни изисквания:

 • Добри познания по MS Windows 10;
 • Добри познания на MS Office пакет;
 • Познания в администрирането на MS Active Directory;
 • Познания в администрирането на MS Exchange Server;
 • Познания за DNS, DHCP, RDP;
 • Познания по компютърен хардуер;
 • Познания по компютърни мрежи;
 • Умения за работа с клиенти/потребители;
 • Умения за работа в екип;
 • Организираност и отговорност към поставените задачи;
 • Умения за планиране на времето;
 • Желание за учене, придобиване на нови знания и умения в ИТ сферата

Предимства: 

 • Опит на подобна позиция;
 • Опит в работа с държавната администрация;
 • Предимство е завършено образование в сферата на Компютърните науки и/или Телекомуникациите или наличието на сертификати в сферата на информационните технологии;

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която: 

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.
Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.