ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

high-tech

Лирекс Хай Тех се преобразува в ЕАД. Изпълнителен директор на Лирекс Хай Тех става Ангел Иванов. През последните 3 години заема длъжността Търговски Директор на Лирекс Хай Тех ЕООД. Също така ръководи Лирекс Скопие от самото му създаване през 2008г. Промяната в управлението дава възможност за нов подход, който ще доближи компанията още повече до нейните партньори и клиенти.

“Развиване на процесите в Лирекс Хай Тех, усъвършенстване на мотивацията и обучението на екипа, надграждане на взаимоотношенията с партньорите са само част от инструментите, които ще съпътстват компанията в нейната мисия да осигурява на бизнеса най-подходящите за него технологии” заяви новият изпълнителен директор.

Дългогодишните партньорски отношения на Лирекс Хай Тех с най-големите международни ИТ производители дават възможност на компанията да предоставя на своите клиенти последните технологии от най-висок клас.

Лирекс Хай Тех ЕАД

Лирекс Хай Тех ЕАД е част от дружествата в групата Лирекс Ком. Насочени  изцяло към технологичните нужди на бизнеса, експертите в Лирекс Хай Тех изясняват и уточняват заедно с клиента точните параметри и необходимите изисквания към информационните технологии. Съобразяват възможностите и условията с целите на бизнеса и предлагат решения, които най-точно да покриват конкретните изисквания. За да гарантира комплексни и пълни услуги, Лирекс Хай Тех осъществява и инсталацията и компетентното сервизно обслужване – гаранционно и след-гаранционно.