OFFSITE IMMUTABLE BACKUP IaaS

backup_lirex

Решение за изнесено, неотменимо архивиране на данни като услуга

Постигнете бизнес устойчивост с най-новата услуга за изнесено, неотменимо архивиране на данни

Защо да ползваме изнесен, неотменим архив на инфраструктурата?

Lirex Offsite Immutable Backup Iaas (Infrastructure as a Service) осигурява сигурност и спокойствие, нужни в днешната реалност на нарастващи заплахи от кибер-атаки и пробиви. 

Това е услуга, осигуряваща последната линия на защита. След като всички други системи и решения за сигурност са уязвени, тази услуга за изнесен бекъп ще осигури възможността да възобновите своята дейност бързо и без съществени загуби на информация или функционалност. Тя надгражда съществуващите системи за архивиране (primary backup) и успешно предпазва от тежки последствия дори и при успешна кибер атака, включително и ransomware.

Lirex Offsite Immutable Backup IaaS предоставя улеснен и бързо достъп до специализирана среда за бекъп, изградена по добрите практики, с пълна резервираност на хардуера и софтуера и с постоянен мониторинг, извършван от екип експерти на Lirex.

Осигурява архивиране не само на данните, но и подсигурява реализацията на стратегия 3-2-1 за бекъп на всички важни за организацията системи и приложения. Така се постига бизнес устойчивост чрез използване на добрите практики и предимствата на най-новите технологии за неотменим архив (Immutable Backup).

steps

Три копия на данните (1 основно, 2 резервни)

Два вида системи за съхранение (диск, лента)

Едно отдалечено копие на данните (Lirex Offsite Immutable Backup IaaS)

Предимства пред собствено решение за изнесен архив

Без допълнителни инвестиции в хардуер и софтуерни лицензи

Без поддръжка и администриране на допълнителна инфраструктура

Бързо възстановяване на данните

Лесно разширение на капацитета при необходимост

Бърз достъп до експерти на Lirex като външна експертиза в случай на казус или инцидент

Реализация на комплексни политики за архивиране

Предимства пред облачно решение за архивиране

В допълнение към предимствата пред изграждането на собствено решение за допълнителни резервни копия на данните, Lirex Offsite Immutable Backup IaaS осигурява и следните предимства пред аналогични облачни решения:

Бекъп инфраструктура и нейната администрация от Lirex като доверен, локален партньор

Неограничен трафик (не се заплаща обем, вид, капацитет на трафик или брой транзакции)

Нотификации за настъпили събития по бекъп операциите

Заплащате твърда месечна такса за резервирана среда само за използвания обем за архивиране на данни.

Описание на услугата

Lirex Offsite Immutable Backup IaaS осигурява отдалечени архиви, от които може да се възстановят данни в случай на голям инцидент в локалната инфраструктура като дефектирал хардуер, нарочни злонамерени действия, вируси, ransomware, природни бедствия и др.

Чрез тази услуга ползвате специализирана резервирана инфраструктура от сървъри, дискови системи, комуникационно оборудване и мрежова свързаност в дейта център на Lirex.

Данните от първоначалния бекъп се копират в дейта центъра, който е изнесен на отдалечена локация.  Инфраструктурата в нашия дейта център е специализирана за защитено пренасяне, достъп и съхранение на данни от архиви с възможност за заключване срещу презапис (immutable backup).

service-description

За какъв тип организации е подходяща услугата

Offsite Immutable Backup IaaS е подходяща за вас услуга, ако имате налични локални архиви и целите постигане на бизнес устойчивост, подсигурявайки се и срещу кибер-атаки, криптиращи данните.

Големината на организацията и сектора, в който оперирате не са от значение.

Immutable backup технология

Възползвайте се лесно и без допълнителни инвестиции в харудер от най-новите технологии в сферата на системите за съхранение – immutable backup. Те гарантират, че архивът ще остане непроменен и недостъпен за зловредни намеси и кибер-атаки.

Тази специализирана за архиви инфраструктура е с изключително високо ниво на сигурност, което гарантира пълна защита на данните срещу промени, изтриване и криптиране. Така, в случай на успешна ramsomeware или друга атака в централната IT инфраструктура, поразила и данните от второто архивно копие, ще разполагате със запазен, защитен бекъп в Lirex дейта центъра, чрез който ще възстановите работна функционалност.