Лирекс БС АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.040-1373-C01 „Повишаване на производствения капацитет на Лирекс БС АД за предоставяне на XML B2B информационни и транзакционни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с период на изпълнение 25.03.2021-25.03.2022 г.

LIREX ВЗЕ УЧАСТИЕ В CAREER SHOW

AC125DC4

На 24 и 25 ноември се проведе онлайн събитието Career Show. Нашите колеги Борислав Корчев, Никола Хаджииванов, Пенка Стаменова, Виктория Паскалева и Юлиян Лесев от отдел Техническа експертиза и услуги и отдел Програмно осигуряване в Лирекс взеха участие със свои презентации, обединени от темата „Иновативно мислене в интеграцията на ИТ системи и решения“ Във видеото […]